logo
Business Innovation & Consulting
Wat
Performante bedrijven en organisaties hebben een haarscherpe focus op drie factoren die hun succes bepalen: mensen (people), processen en kosten (profits). Zij hebben een visie ontwikkeld die de basis vormt voor een duurzame strategie. Veel bedrijven en organisaties slagen er echter niet altijd in om die drie ankerpunten te integreren waardoor deze uit evenwicht geraken.
Herman Daems, gezaghebbend academicus en ondernemer, formuleerde dit recentelijk als volgt:
"Binnen strategisch management moet je instrumenten aanreiken om het groeipad van de onderneming uit te stippelen. Grensverleggend vermogen reduceert men niet tot kolommen cijfers. Een bedrijf is zoveel meer dan een geheel van optelsommen en vergelijkingen. Willen bedrijven en organisaties overleven, dan kan dat niet zonder optimale processen gecombineerd met een gefocuste strategie waarbij duurzaamheid in het DNA van de onderneming dient verankerd te zijn."
ESSENCE consult wil op het vlak van optimale processen bedrijven en organisaties advies en ondersteuning geven om dit te realiseren en de way forward uit te stippelen.
Wie
ESSENCE consult verleent advies op het vlak van Business Process Modelling aan bedrijven en organisaties om processen te optimaliseren. Expertise is aanwezig vanuit onderzoek & ontwikkeling (R&D), productie, logistiek (supply chain management) en rekrutering.
Naam
De naam ESSENCE refereert naar verschillende zaken. Het gaat over essentiële dingen - in tegenstelling tot toevallig, oppervlakkig. Het refereert ook naar parfum dat een aangename geur verspreidt, en het is ook het Franse woord voor benzine: brandstof die kracht geeft aan een motor.
Visie
ESSENCE consult heeft als visie om een geïntegreerde oplossing aan te bieden voor bedrijven en organisaties om hun activiteiten efficiënter te laten verlopen op het vlak van organisatie, prestaties en werkwijzen. Drijvende krachten om dit te verwezenlijken zijn vereenvoudiging, transparantie en duurzaamheid. Dit moet resulteren in tevreden klanten, lagere kosten, gemotiveerd personeel, verhoogde service, betere producten, hogere marges.
Contact
In geval u advies wenst bij het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, bij het herdefiniëren van uw organisatie, bij het vereenvoudigen van uw werkwijzen of bij het verbeteren van uw prestaties, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen - telefonisch of via email: info@essenceconsult.be.