logo
Methodiek
De volgende methodieken worden gebruikt om een geïntegreerde aanpak te bewerkstelligen maar kunnen ook afzonderlijk het onderwerp zijn van een specifieke consulting opdracht of een stand-alone project.
Procesmodellering
is de vertrekbasis voor alle veranderingen die een organisatie of bedrijf wil invoeren. Een organisatie of bedrijf is geen statische omgeving maar verandert continu. Het begrijpen wie wat, wanneer, waarom en hoe doet, is een sleutelfactor voor succes.
Sterkte-Zwakte Analyse
heeft als doel om de sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen voor een organisatie of bedrijf in kaart te brengen. Dit levert belangrijke informatie om een strategie voor de toekomst te ontwikkelen. Het is de vertrekbasis om visie en doelstellingen vast te leggen.
Stakeholderbepaling
laat toe om de verschillende betrokkenen, de diverse partijen te identificeren, zowel intern als extern, die een invloed kunnen hebben op het bedrijf of de organisatie. Voor een bedrijf kunnen dit leveranciers, concurrenten en klanten zijn, voor een organisatie collega's, medewerkers, partners, enz.
Organisatieontwerp
is een essentieel onderdeel bij het opzetten of het herdefiniëren van een organisatie. Het garandeert dat de visie van het bedrijf gereflecteerd wordt in een efficiënte organisatie. Aandacht wordt hierbij besteed aan functievereisten en -profielen, rapportagelijnen, scheiding van bevoegdheden, bedrijfsethiek, enz.
Competentieprofilering
is een manier om de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes te bepalen om zeker te stellen dat de juiste persoon op de juiste job terechtkomt. Hierbij wordt aandacht besteed om een unieke employee value proposition te ontwikkelen die past in de organisatie, bedrijfscultuur, marktomgeving, enz.
Veranderings-management
laat toe om een werkomgeving te creëren waarin mensen bereid zijn om mee te werken aan veranderingen, veranderingen die heel verscheiden kunnen zijn, een kleine of grote impact hebben, enz. Het aansturen van veranderingen gaat immers in de eerste plaats over mensen, over motivatie en coaching.
Lean Management
is een zeer bruikbare techniek om "waste" zoals afval, tijdsverlies, inefficiënties, enz. in een organisatie of bedrijf te verminderen. Het is een goed gestructureerde methodiek die tot significante verbeteringen kan leiden: continue aandacht hebben voor verbeteringen resulteert in duurzame veranderingen.
Projectbegeleiding
heeft als doel om projecten van begin tot einde te ondersteunen om zeker te zijn dat doelstellingen qua budget, functionaliteit, resources, tijd, klantentevredenheid, kwaliteit, enz. gehaald worden. Coördinatie en planning zijn hierbij cruciaal.
Prestatiecijfers
gaat over identificeren en opvolgen van prestatie-indicatoren die de prestaties van een organisatie of bedrijf reflecteren. Prestatie-indicatoren zijn de bouwstenen van een balanced scorecard. Aandacht wordt hierbij eveneens besteed aan statistische gegevensinterpretatie.
Kostenoptimalisatie
heeft als doel om de operationele kosten (personeel, diensten, transport, onderhoud & herstelling, voorraad, enz.) te optimaliseren en toekomstige investeringen te justifiëren. Een gezonde en duurzame organisatie of bedrijf moet continu de focus leggen op het vinden van de balans tussen wat klanten verwachten, wat aandeelhouders verlangen, wat medewerkers motiveert, enz.